ОГОРОДНІКОВ ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

Дисертація на тему "Дослідження пластичності та руйнування матеріалів в процесах холодного формозмінення" захищена в 1980 р. в НВО "ЦНИИТМАШ", м. Москва. Очолює наукову школу кафедри по проблемах деформуємості металів при обробці тиском. Опубліковано більше 300 робіт, серед них такі відомі монографії "Оценка деформируемости металлов при обработке давлением", яка видана видавництвом "Вища школа" в 1983 р. та визнана кращою закінченою науковою роботою Мінвузу України у 1984 році, і "Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении" (1989 р.). 

В 1992 році в Московському видавництві Машиностроение" вийшла монографія "Теория ковки и штамповки" авторського колективу, в який увійшли відомі вчені країн СНД, Великобританії, Канади та Японії. Одна із глав цієї монографії написана професором Огородніковим В. А. і присвячена теорії руйнування металів при пластичній деформації. 

В 1982 році професором Огородніковим В. А. розроблено метод визначення швидкості транспорту в момент удару при його зіткненні з перешкодою по залишкових пошкодженнях. Метод має широке впровадження при проведенні судових автотехнічних експертиз. Основи методу викладені у монографії "Энергия. Деформации. Разрушение. (задачи автотехнических экспертиз)" (2005 р.).

Професор Огородніков В. А. з 2001 року являється судовим експертом і має право проведення судових автотехнічних експертиз за спеціальністю 10.1 - "Дослідження обставин ДТП".

На кафедрі професором Огородніковим В. А. створена наукова школа та розвивається науковий напрямок присвячений розробці та розвитку феноменологічної теорії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів при великих пластичних деформаціях і застосуванню Ії для розв'язку задач технологічної механіки. 

Під керівництвом професора Огороднікова В. А. підготовлено 17 кандидатів наук : Нахайчук В. Г. (1980 р.), Сивак І. О. (1982 р.), Тереньєв Г. П. (1986 р.), Гуменюк В. С. (1986 р.), Райниш О. В. (1987 р.), Покрас В. Д. (1987 р.), Зионг За Мань (1993 р.), Гайдамак О. Л. (1994 р.), Любін М. В. (1997 р.), Івацько В. І. (1998 р.), Грушко О. В. (2000 р.), Сивак Р. І. (2000 р.), Музичук В.І. (2007 р.), Кириця І.Ю. (2008 р.), Співак О. Ю. (2010 р.), Перлов В. Є. (2010 р.), Деревенько І. А.(2013 р.) та чотири доктори наук Сивак І.О. (2000 р.), Нахайчук В.Г. (2007 р.) , Грушко О. В. (2013 р.), Алієва Л. І. (2018 р.)

Є головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій (спеціальність 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском) у Вінницькому національному технічному університеті.