МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

На кафедрі створені і діють: лабораторія статичних випробувань, лабораторія механічних випробувань, лабораторія пластичного деформування, кабінет математичного моделювання, кабінет прикладної механіки

Лабораторії оснащені гідропресами із навантаженням 1.00, 1.25, 1.60 та 2.00 МН; розривними машинами Р-05, Р-5, Р-10 та Р-20; випробувальними машинами на кручення КМ-50, твердомірами, мікроскопами та іншим лабораторним устаткуванням. Це дає змогу забезпечити як навчальний процес, так і наукові дослідження.

Випробувальні машини Р-05, Р-10 і Р-20:

  

Прес електрогідравлічний (максимальне зусилля 125 т):

Випробувальна машина на кручення КМ-50:

Лабораторне устаткування для випробувань на згин: