Історія кафедри

Кафедра "Опору матеріалів" була створена в 1968 році в складі філіалу Київського політехнічного інституту. Кафедру очолив доцент, к.т.н. Богомолов Ю. С. 

З 1972 року по 1976 рік кафедрою завідував професор, д.т.н. Лєпін Г. Ф., a з 1976 року по 1981 рік доцент, к.т.н. Веремчук С. С. 

З 1981 року і до нині кафедрою завідує професор, д.т.н. Огородніков В. А. 

В 1998 році згідно наказу ректора ВДТУ №174 від 15.10.98 р. після реорганізації створена кафедра "Опору матеріалів та прикладної механіки". 

В даний момент на кафедрі працюють: 3 професори, 2 старших викладачі, 2 асистенти, 4 чоловік учбово-допоміжного персоналу. 

У відповідності з науковим напрямком кафедри по спеціальності 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском було підготовлено 15 кандидатів технічних наук та чотири доктори технічних наук. З них у ВНТУ працюють:

Михалевич В. М. - завідувач кафедри прикладної математики, професор, д.т.н.;

Гайдамак О. Л. - доцент кафедри ТПЗ, к.т.н.;

Грушко О. В. - професор кафедри ОМПМ, д.т.н.;

Кириця І. Ю. - доцент кафедри ОМПМ, к.т.н.;

Співак О. Ю. - доцент кафедри ТЕ, к.т.н.;

Перлов В. Є. – доцент кафедри ОМПМ, к.т.н.