НАУКОВІ ПРАЦІ   СПІВРОБІТНИКІВ  КАФЕДРИ

  ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2015 р.

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Огородніков В.А.,

Грушко О. В.,

Гуцалюк О. В.

Выбор критериев деформируемости при оценке использованного ресурса пластичности в процессах обработки металлов давлением

Вісник Національного технічного університету ХПІ : зб. наук. пр. Серія : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії – Харків: НТУ ХПІ. – 2014. – № 43 (1086). – С. 127–136.

2014. – № 43 (1086). – С. 127–136.

Огородніков В.А.,

Грушко О. В.,

Гуцалюк О. В.

История деформирования, определяющая применение феноменологических критериев разрушения в процессах обработки давлением

Науковий журнал Вісник Машинобудування та транспорту , м Вінниця, Випуск 1, стор. 67-77, 2015 р.

2015, Випуск 1, стор. 67-77,

Огородников В.А.

Архипова Т. Ф.

Влияние вида напряженного состояния и истории деформирования на диаграмму рекристаллиза-ции

Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції Структурна релаксація у твердих тілах. – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14. режим доступу:

 

2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14.

Огородніков В.А.

Лічман Г. А.

Вибір критеріїв доформовності при розрахунках процесів обробки металів тиском

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 186-187. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

2015С. 186-187.

Грушко О. В.

Ідентифікафія кривої зміцнення матеріалу за твердостю і міцностю

Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014

№ 6 (117). – С. 133–137.

Грушко О. В.

Визначення динамічної кривої зміцнення за вимірюванням твердості металу

Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – Хмельницький : ХНУ

2014№ 6 (219). – С. 34–38.

Грушко О. В.

Параметры карт некоторых металлов и сплавов для построения диаграмм пластичности и оценки деформирумости

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014

 

2014№ 2 (39). – С. 24–28.

Грушко О. В.

Определение наклепа при деформирующем протягивании толстостенных труб

[Електронный ресурс] Научный Вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2014. – № 2 (14E). – C. 18 – 26. – ISSN 2219-7869. – Режим доступа : http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ science_vesnik/№2(14Е)_2014/article/5.pdf.

2014. – № 2 (14E). – C. 18 – 26.

Грушко О. В.

Гофрообразование трубчатых заготовок в процессе их продольного пластического изгиба

Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2015.

2015 – № 1 (221). – С. 59–63

Грушко О. В.

Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби

Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1 (118). – С. 141–148.

2015. – № 1 (118). – С. 141–148.

О. В. Грушко,

Т. І. Молодецька

Деформовність товстолистових заготовок в умовах поперечного згину

Проблеми трибології. Міжнародний науковий журнал. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 1. – С. 31–36

2015. – № 1. – С. 31–36

Федотов В. О., Грушко О. В.

Використання оригінальних задач в курсі теоретичної механіки для підготовки студентів до наукової роботи

Матеріали міжнародної Інтернет конференції. 23-26 квітня 2015 р. Вінниця

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015/

Кириця І. Ю.

Перлов В. Є.

Особливості розрахунку використаного ресурсу пластичності при холодному формуванні внутрішніх шліцьових поверхонь у глухих отворах

Вісник Хмельницького національного університету

2015:- №5 (223). – С. 15–23.

Архипова Т.Ф.

Анизотропия пластичности деформированного металла // – С.11.

 

Збірник тез V Міжнародної науково-технічної конференції Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти 19-23 травня 2014. м. Київ, Україна.

2014. – Т.1

Архипова Т.Ф.

Обкатка роликом стальных заготовок как способ упрочнения поверхностных слоев

 

Збірник тез XV Міжнародної науково-технічної конференції Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта. – 2014. – м. Київ, Україна. – С. 17.

 

2014. – Т.1 – С. 17

Огородніков В.А.

Архіпова Т.Ф.

До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх наукових кадрів

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

 

2015С. 12-14.

Гончарук А.

Варчук Р.

Архіпова Т.Ф.

Тестовий контроль знань в матеріалознавстві

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 183. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

2015С. 183.

Федотов В.О.,

Гуменюк В.А.

Визначення мінімальної сили тяги для переміщення тіла по похилій шорсткій поверхні

XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

 

 

 

 

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/gumenyuk.pdf

Федотов В.О.,

Гончарук А.В.,

Кострук В.Б.

 

Особливості розв’язання задач з теоретичної механіки на принцип детектива 

XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/goncharuk-kostruk.pdf

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2013 р.

№ п/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи).

К-ть стор.

НДР *

(Ф, П, СФ, І)

1

В.А.Огородников,

Т.Ф.Архипова

Качество заготовок и прогнозирование технологической наследственности в задачах технологической механики

(скачати pdf)

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013

№2(35).-С.70-75

6

П.

2

О. В. Грушко

Феноменологічні аспекти створення карт матеріалів для процесів холодного пластичного деформування

(скачати pdf)

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013

№ 1 (34). – С. 85–95

9

П

3

А. В. Грушко

Развитие использования метода твердости по Бринеллю для определения напряжения текучести при холодной деформаци

(скачати pdf, обкладинка )

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013

№ 1. – С. 36–39

4

П

4

А. В. Грушко

Построение динамической кривой упрочнения металлов при холодной деформации с использованием измерения твердости по Либу и Бринеллю

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013

№ 5. – С. 37–41

5

П

5

В. В. Кухарь,

О. В. Василевский,

А. В. Грушко

Технологическая реаллизация макросдвиговых деформаций при ковке поковок валов без усложнения конструкции инструмента

Металлургические процессы и оборудование. V Международная научно-техническая конференция, 4 сентября 2013 г.

 

 

 

8

Г. В. Артюх, В. В. Кухар, О. В. Грушко, Т. І. Молодецька

Адаптація технології гнуття товстолистової заготовки з важкодеформівного матеріалу до параметрів пресового устаткування

Захист металургійних машин від поломок : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012

№ 14. – С. 110–116

7

П

9

А. В. Губанов

Фізико-хімічна модель формування ЕІЛ-покриттів на алюмінієвих сплавах

Проблеми трибології. – 2012.

№ 6. – С. 97 – 101.

5

І

10

В.А.Огородников, И.А.Деревенько

Моделирование процесса комбинированного выдавливания с целью оценки предельного формоизменения заготовок из различных материалов

Известия МГТУ МАМИ. Научный рецензируемый журнал. Серия 2. Технология машиностроения и материалы. – М. : МГТУ МАМИ, 2013

№ 2(16), т. 2. – С. 224–229

6

П

11

А. В. Грушко

Феноменологический подход к определению показателя напряженного состояния для диаграммы пластичности

Известия МГТУ МАМИ. Научный рецензируемый журнал. Серия 2. Технология машиностроения и материалы. – М. : МГТУ МАМИ, 2013

№ 2(16), т. 2. – С. 149–153

4

П.

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2012 р.

№ п/п

Назва статті

Автори

Де опубліковано, випуск, сторінки та ін.

К-ть стор.

НДР *

(Ф, П, СФ, І)

1

Параметр напряженного состояния, учитывающий свойства материала, и его влияние на пластичность

Грушко А. В.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 220-226.

7

І

2

Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии

Огородников В.А.,

Алиева Л.И.,

Деревенько И.А.

 

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 201-207.

7

Ф

3

Оптимізація конструктивних параметрів шпиндельних вузлів на газостатичних опорах

Федотов В.О., Федотова І.В.

Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика. – 2011. – №4(34). – С.40-44.

5

І

4

Статичні характеристики пневматичного конічного підвісу шпиндельного вузла з канавками змінної глибини

Савуляк В.І., Федотова І.В.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 162-167.

6

І

5

Вплив вторинних структур на зносостійкість пари тертя алюмінієвий підшипник ковзання - стальний вал

Губанов А. В.

Стаття.

Проблеми трибології. – 2011. – № 6. – С. 68 – 74.

7

І

6

Моделювання зміцнення матеріалу в процесі штампування z-подібних заготовок

О. В. Грушко, Т. І. Молодецька

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 1 (30). – С. 31–37.

7

І

7

Исследование влияния величины обжатия на кинематические и энергосиловые характеристики при ковке цилиндрических заготовок в комбинированных бойках

О. В. Василевский,

А. В. Грушко,

В. В. Кухарь

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 3 (32). – С. 44-48.

5

І

8

Визначення силових характеристик процесів обробки тиском методом еквівалентної оцінки

О. В. Грушко,

В.В. Кухарь, Т. І. Молодецька

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Збірник наукових праць. Луганськ. – 2012. – №31. – С. 218-226.

7

І

9

Влияние величины подачи на кинематические и энергосиловые характеристики при протяжке заготовок в комбинированных бойках

О. В. Василевский, А. В. Грушко,

В. В. Кухарь

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 4 (34). – С. 17-20.

4

І

10

Моделирование процессов обработки давлением на основе гипотез о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования

В. А.Огородников, А. В. Грушко,

И. А. Деревенько

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 4 (34). – С. 46-52.

7

Ф

11

Метод эквивалентной оценки энергосиловых параметров процессов пластического формоизменения

Грушко А. В.

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2012. - №47(953). – С. 14-23.

8

І

12

Деформированное состояние в условиях поперечного изгиба толстолистовой широкой заготовки

А. В. Грушко,

Т. И. Молодецкая, Р. С. Ткаченко,

А. В. Гуцалюк

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2012. - №46(952). – С. 204-212.

9

Ф

13

Исследование силовых характеристик процесса формообразования радиальным обжатием канавок на деталях типа стержень

О.Л. Гайдамак,

В.А. Огородников,

А.О. Гончарук,

И.О. Сивак

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 1 (30). – С. 131-134.

4

І

14

Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии

 

В.А.Огородников,

Л.И.Алиева,

И.А. Деревенько

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 201-208.

8

Ф

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2011 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Моделирование процесса упрочнения поверхностного слоя заготовки методом конечных элементов при деформирующем протягивании

Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, №4 - 2011. – С. 43-53.

 

0,6

Грушко А.В.,

Ростоцкий И.Ю.

2

Упрочнение поверхностного слоя трубчатой заготовки при деформирующем протягивании

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2011. – №1(26) - С.85-90.

0,45

Грушко А.В.

3

Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій

Вісник Вінницького політехнічного інституту.  – 2011. – № 4. – С.  – 32-36

0,4

Штовба С.Д. ,

Панкевич О.Д.

4

Определение параметров моделей, формирующей паспорт материалов в процессах обработки давлением

Зб.науков. праць ВДАУ. Серiя:Технiчнi наукi.-

Вiнниця,2011.- С.3-10

0,5

Огородников В.А.

Солоная Е.В.,

Деревенько И.А. Федотов В.А.,

Перлов В.Е.

5

Твердость и пластичность термопластов, применяемых в стоматологии

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2011. -Вип. 6. - С. 5-10.

0,4

Огородников В.А.

Солоная Е.В.,

Деревенько И.А.,

Васильчук А.С.

6

Параметры модели, формирующей карту материала в процесах обработки давлением

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2011. – №1(26) – С. 91-98.

0,5

Огородников В.А.

Алиева Л.И.,

Кожушаный В.М.

Деревенько И.А.

7

Особливості товстолистового штампування за схемою згину та зсуву

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”– 2011 - №62. – С. 193-197.

0,4

Грушко О.В.,

Молодецька Т.І.

8

Определение параметров скоростного упрочнения

материала по его твердости

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2011. - №45. – С. 119-124.

0,4

Грушко А.В.

9

Карты материалов в процессах обработки материалов давлением

КПИ

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”– 2011 - №62. – С. 88-92.

0,4

Огородников В.А.

Деревенько И.А. , Побережный М.И.

10

Вплив легувальних компонентів на утворення вторинних структур композиційних покриттів

Стаття.

Проблеми трибології. – 2010. – № 3. – С. 28 – 35.

 

Губанов А.В.

11

Дослідження швидкості хімічних реакцій при роботі зносостійких покриттів

Стаття.

Проблеми трибології. – 2011. – № 2. – С. 44 – 49.

 

Губанов А.В.

12

Холодне комбіноване видавлювання

Монографія -Вінниця: -

ВНТУ, 2011.-180 с.

 

Огородников В.А.

Сивак Р.І.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2010 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій транспортних засобів і параметрів розкриття подушок безпеки при ДТП

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: технічні науки – Вінниця, 2009 - №3 – С. 5-9.

0,35

Огородніков В.А.,

Перлов В. Є.

2

Керування технологічною спадковістю при листовому штампуванні з метою підвищення безпеки конструкції

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение” – 2010 - №60. – С. 133-137.

0,35

Огородніков В.А., Перлов В. Є.,

Войтків С.В.

3

Расчет энергосиловых параметров при прогибе круглых тонколистовых пластин, защемленных по контуру

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №3(24) - С. 97-101.

0,3

Перлов В. Е.

4

Зменшення витрат газу в газостатичних опорах з поздовжніми канавками

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2010. - № 3. – С. 103-107

0,4

В.О. Федотов,

І. В. Федотова

5

Вплив вторинних структур на зносостійкість композиційних покриттів систем ТБСАН та ЦБСАН

Проблеми трибології. – 2010. – № 2. – С. 48 – 55.

0,45

Губанов А.В.

6

Учет скоростного эффекта при расчете энергии пластической деформации конструкций транспортных средств

Вісті академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Машинобудування та прогресивні технології. Київ. - 2009. - № 1 (38) . – С. 121-125

0,35

Огородніков В.А.

7

Учет потерь кинетической энергии при столкновении автомобилей в зависимости от угла контакта

 

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2010. -Вип. 5. - С. 5-10

0,35

Огородніков В.А.,

Байков В.П.

Ульянич П.А.

8

Фізико-механічні характеристик термопластів та надійність ортодонтичних апаратів

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2009. - Вип. 2. - С.67-71

0,35

Огородніков В.А.,

Бікс Ю.С.,

Васильчук А.С.

9

Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві

Збірник наукових праць ВДАУ, серія : Технічні науки, Випуск №4, 2010р, с.37-42

0,35

Савуляк В.І.,

Савуляк В.В.,

Молодецька Т.І.

10

Технологічний паспорт матеріалу для процесів поверхневого зміцнення заготовок

Вісник НТУ ХПИ, тематична редакція Нові рішення в сучасних технологіях 42, 2010р, с. 113-118

0,4

Грушко О.В., Молодецька Т.І.

11

Определение параметров кривой течения материала по его твердости

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №2(23) - С. 83 -87.

0,35

Грушко А.В.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2009 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Чутливість арматурної сталі до зміни швидкості деформування

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2009. - № 2. – С. 15-20

0,45

Огородніков В.А.,

Бікс Ю. С.,

Перлов В.Є.

2

Учет скоростного эффекта при расчете энергии пластической деформации конструкций транспортных средств

ВІСТІ академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Машинобудування та прогресивні технології. Київ, - 2009. - № 1 (38) . – С. 121-125

0,4

Огородніков В.А.,

Перлов В.Є.

3

О связи исходной твердости и кривой течения материала

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №3(132). – С. 35-40.

0,4

Грушко О.В.

4

Механізми утворення вторинних структур на поверхні алюмінієвих деталей з композитними покриттями під час тертя

Проблеми трибології. – 2009. – № 3. – С. 72 – 80.

0,45

Губанов А.В.

5

Особенности напряженно-деформированное состояния в шейке цилиндрического образца

Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – 2009. – №1(20) – С. 25-29.

0,4

Грушко О.В.,

Огородников В.А.,

Кирица И.Ю.,

Еленич Н.П.

6

Энергия пластической деформации элементов конструкций транспортных средств при ДТП

Актуальные вопросы и организационные правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий // Материалы VI международной научно-практической конференции – К.: Киев ЦНТЭИ, 2009. – С. 92-97

0,35

Огородніков В.А.,

Перлов В.Є.

7

Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2009. - № 2. – С. 15-20

0,4

Федотов В.О.,

Федотова І.В.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2008 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Алгоритм определения энергии деформации элементов конструкций из листовых материалов

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Темат. зб. наук. пр. – Краматорськ, 2008. – С. 135-140

0,4

Огородников В.А., Побережный М.И., Перлов В.Е.

2

Овалізація перерізу в процесі поздовжнього пластичного згину труби

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №1(104). – С. 24-28.

0,35

Грушко О.В.,

Єленич М.П.,

Кухар В.В.

3

Діагностування граничного формозмінювання листових матеріалів

Вісник ВПІ. – 2008. – №1(76). – С. 111-115

0,4

Грушко О.В.

4

Характеристики конічних газових підвісок з поздовжніми канавками змінної глибини

Вісник ВПІ. – 2008. – №2(77). – С. 76-80

0,4

Федотов В.О.,

Федотова І.В.

5

Пластическое деформирование износостойких композиционных покрытий

Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: труды международной конференции. – Киев, ИПМ им. Францевича, 2008 г. – С. 165-171.

0,45

Губанов А.В.

Савуляк В. І.,

Савуляк В. В.

6

Деформируемость металла при формировании внутренних шлицевых поверхностей в глухих отверстиях методом холодного пластического деформирования (Сообщение 2)

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць.Краматорськ, 2008.

0,4

Розенберг О.А.,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.,

Кирица И.Ю.

 

7

Метод оценки деформируемости заготовок при холодном пластическом формоизменении с объемной схемой напряженного состояния

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць.Краматорськ, 2008.

0,45

Кирица И. Ю.,

Розенберг О. А.,

Огородников В. А.,

Нахайчук О. В.

8

Диагностика материалов в задачах технологической механики и автотехнических экспертизах

Весник КПИ, серия “Машиностроение”, 2008. – № 54.

0,35

Огородников В.А., Перлов В.Е.,

Кирица И.Ю.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2007 р.

1

2

3

4

5

6

1

Приложение теории деформируемости к задачам автотехнических экспертиз

0,4

стаття

Огородников В.А., Побережный М.И., Перлов В.Е.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. 200 7 . - № 2. С. 14-17.

2

Исследование механики процессов холодной объемной штамповки

0,3

стаття

Огородников В.А., Нахайчук О.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

3

Влияние маршрутов волочения проволоки на ее электрофизические свойства

0,35

стаття

Огородников В.А., Спивак О.Ю.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

4

Напряженно-деформированное состояние трубчатых заготовок в условиях их пластического продольного изгиба

0,4

стаття

Грушко А.В.,

Еленич Н.П.,

Кухарь В.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

5

Деформируемость металла при формировании шлицевых поверхностей в глухих отверстиях

0,4

стаття

Розенберг О.А.,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.,

Кирица И.Ю.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 15 21 .

6

Влияние гидростатического давления на пластичность

0,3

стаття

Огородников В.А.

Физика и техника высоких давлений. 2007. Том 17. - № 2. С. 7-10

7

Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації

10

Монографія

Огородніков В. А. , Музичук В. І. , Нахайчук О. В.

Монографія. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007 . 179 с.

  Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2006 р.

1

2

3

4

5

6

1

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,3

стаття

В.А. Огородніков,
О.Л. Гайдамак,

А.О. Гайдамак

Тяжелое машиностроение. 2006. - № 3. С. 11-13.

2

Диаграммы пластичности и особенности их построения

0,4

стаття

В.А. Огородников, И.Ю. Кирица,

В.И. Музычук

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2006. С. 251-255

3

Влияние свойств материала на чувствительность к скоростным эффектам

0,3

стаття

В.А. Огородніков, М.И. Побережный, В.Б. Киселев

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. 2005. - № 2. С. 14-17.

4

Некоторые аспекты применения теории пластичности к задачам технологической механики и автотехнической экспертизы.

0,1

тези доповіді

В.А. Огородніков

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 4-6

5

Подходы к изучению механических процессов формообразования заготовок

0,1

тези доповіді

В.А. Огородніков, О.В. Нахайчук

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 38-42.

 

1

2

3

4

5

6

6

Усовершенствование методик расчета предельной деформации при деформировании с промежуточной термообработкой

0,3

стаття

В.А. Огородніков, О.Л. Гайдамак,

А.О. Гончарук

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 85-87.

7

Актуальность развития транспортных технологий в рамках Украинско-Китайского сотрудничества

0,5

стаття

В.А. Огородніков, С.В. Павлов,

О Ян Лушен,

М.И. Побережный

Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий // Материалы III международной научно-практической конференции К.: КиевЦНТЭИ, 2006, - с. 72-77

8

Спосіб одержання крутозігнутих трубних елементів

0,5

Патент

К.К. Діамантопуло,

В.В. Кухарь,

І.О. Сердюк,

О.В. Грушко

Деклараційний патент на корисну модель №200505397 від 15.12.2005 р., бюлетень №12.

9

Деформируемость обводных патрубков в процессе их формоизменения продольным изгибом

0,4

стаття

О.В. Грушко,

Кухарь В.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2006. С. 251-255.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 200 5 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Вплив похибок виготовлення газових підвісок на їх характеристики

0,83

стаття

В.О. Федотов,

І.Ю. Нікітіна,

В.В. Савуляк

Вісник ВПІ. 2004. № 5/ C . 78-84.

2

О технологическом паспорте материала заготовок поршня с шатуном аксиально роторно-поршневого насоса

0,65

стаття

В.А. Огородников,

В.И. Музычук,

А.В. Грушко

Промислова гідравліка і пневматика. 2004. - № 4. С. 86-92

3

Оценка точности определения энергии деформации и разрушения по распределению твердости в условиях чистого изгиба

0,8

стаття

В.А. Огородников,

М.И. Побережний, В.Б. Киселев

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 24-32

4

Особенности построения кривой течения материалов на участке шейкообразования

0,45

стаття

А.В. Грушко,

В.А. Огородников,

В.И. Музычук

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 336-339

5

Определение напряженно-деформированного состояния и деформи-руемости заготовок при обратном выдавливании

0,45

стаття

В.А. Огородников,

И.О. Сивак,

И.Ю. Кирица

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 152-158

 

1

2

3

4

5

6

6

Механика процесса закатки поршня с шатуном аксиально-роторного поршневого насоса

0,35

стаття

В.А. Огородников,

В.И. Музычук

Материалы 49-ой Между-народной научно-техни-ческой конференции ААИ Приоритеты развития отечественного автостроения и подготовки инженеров и научных кадров. Секция 6. Заготовительные производства в машино-строении. Часть 1. Москва: МАМИ, 2005. С. 70-72

7

Влияние геометрии клина на пластичность металлов при поперечно-клиновой прокатке

0,35

стаття

В.А. Огородников,

И.О. Сивак,

С.И. Сухоруков

Материалы 49-ой Между-народной научно-техни-ческой конференции ААИ Приоритеты развития отечественного автостроения и подготовки инженеров и научных кадров. Секция 6. Заготовительные производства в машино-строении. Часть 1. Москва: МАМИ, 2005. С. 79-82

8

Теория деформируемости и ее приложение к задачам технологической механики

0,35

стаття

В.А. Огородников,

Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением: сб. тезисов международн. научн.-технич. конф. СПб., 2005. С. 97-100

9

О влиянии третьего инварианта тензора напряжений на деформируемость в процессах объемного формообразования

0,2

Тези доповіді

В.А. Огородников,

О.В. Нахайчук

Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением: сб. тезисов международн. научн.-технич. конф. СПб., 2005. С 101-104

 

1

2

3

4

5

6

10

Учет работы деформации и разрушения конструктивных элементов транспортных средств методом измерения твердости

0,5

стаття

В.А. Огородников,

В.Б. Киселев

Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы. Сборник материалов международного научно-практического семинара Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы. Харьков, 2005. С. 59-64

11

Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы)

11,32

монографія

В.А. Огородников,

В.Б. Киселев,

И.О. Сивак

Монографія. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 204 с.

12

Механика формообразования обводных патрубков продольным изгибом

0,5

стаття

А.В. Грушко,

В.В. Кухарь,

В.Н. Возненко

Пластична деформація металів : Темат. зб. наук. пр. VII Міжнародна науково-технічна конференція Дніпропетровськ , 2005. С. 152-158

13

Получение обводных патрубков с минимальным гидравлическим сопротивлением

0,45

стаття

В.В. Кухарь,

А.В. Грушко

Вестник Приазовского государственного технического университета . Выпуск 15. Мариуполь, 2005 . С. 109-112.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2004 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Предельное формоизменение в операциях листовой штамповки

0,5

стаття

О.В. Грушко,

В.А.Огородніков

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 186 190.

2

Исследование пластической деформации листовых материалов измерением твердости

0,4

стаття

В.А.Огородніков ,

В.Б. Киселев,

І .О. Сивак

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 336 339 .

3

Энергия пластической деформации и разрушения в автотехнических экспертизах

0,7

стаття

В.А.Огородніков,

В.В. Захаров

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 179 185.

4

Формообразование крутоизогнутых отводов изгибом протягиваемой трубы

7

Монографія

Розенберг О.А.,

Огородников В.А.,

Грушко А.В. ,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.

Монография. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 140 с.

 

1

2

3

4

5

6

5

Учет работы деформации и разрушения элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,7

стаття

Огородн і ков В.А. ,

Киселев В.Б.

Зб ірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Безпека дорожнього руху: сучасність і майбутнє. Київ, 2004. С. 76-82.

6

Спосіб визначення швидкості транспортних засобів у момент зіткнення.

0,3

Патент

Огородніков В.А.

Деклараційний патент на винахід №2003043308 від 17.05.2004 р., бюлетень №5.

7

Работа деформации и разрушение элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Киселев В.Б. ,

Захаров В.В.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 5 - 6

8

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Гайдамак А.О.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 20 - 21

9

Учет скоростного упрочнения материалов при оценке энергии пластического деформирования элементов конструкции автомобиля

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Грушко А.В.,

Захаров В.В.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 12-14

 

1

2

3

4

5

6

10

Швидкісні ефекти при оцінюванні роботи деформації та руйнування у випадку зіткнень транспортних засобів.

0,1

тези доповіді

Огородніков В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Захаров В.В.

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Динаміка наукових досліджень 2004, 21-30 червня 2004р., том 60, технічні науки, Дніпропетровськ, 2004. С. 3132.

11

Работа деформации и разрушение элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,9

стаття

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Киселев В.Б. ,

Захаров В.В.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 2. С. 86 93.

12

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,6

стаття

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Гайдамак А.О.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 2. С. 38 44.

13

Учет скоростного упрочнения материалов при оценке энергии пластического деформирования элементов конструкции автомобиля

0,8

стаття

Огородников В.А.,

Грушко А.В.,

Захаров В.В.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 3. С. 26-33.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2003 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Устойчивость пластического деформирования крутоизогнутых отводов

4

стаття

О.В. Грушко

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. Наук. пр. Краматорськ. 2003.

2

Напружено-деформований стан в процесі формоутворення крутозігнутих колін методом холодного пластичного деформування

5

стаття

В.А.Огородніков

О.В. Грушко

В.О. Федотов

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. Наук. пр. Краматорськ. 2003.

4

Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок.

5

стаття

В.О. Федотов

В.В.Савуляк

Проблеми трибології (Problems of trybology).2003- №1.-С. 62-66.

5

Вплив овальності вала на характеристики газових підвісок

6

стаття

В.О. Федотов

В.О.Приятельчук О.М.Красноштан

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.70-75.

6

Методика теплотехнічного розрахунку багатошарового середовища

4

стаття

В.І. Риндюк

Т.В. Прилипко

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.35-38.

 

1

2

3

4

5

6

7

Нечеткая диагностика причин трещин кирпичных конструкций зданий

1

Тези доповідей

О.Д. Панкевич

С.Б. Дубиненко

Контроль и управління в складних системах. Тези доповідей VII міжнародної НТК. Вінниця. 2003. С.16.

8

Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок.

5

стаття

В.О. Федотов

В.В.Савуляк

Проблеми трибології (Problems of trybology).2003- №1.-С. 62-66.

9

Вплив овальності вала на характеристики газових підвісок.

6

стаття

В.О. Федотов

В.О.Приятельчук О.М.Красноштан

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.70-75.

10

Методика теплотехнічного розрахунку багатошарового середовища

4

стаття

В.І. Риндюк

Т.В. Прилипко

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.35-38.

11

Залежність використаного ресурсу пластичності металу під час холодного штампування заготовок клеми переривача-розподільника від геометрії інструмента

4

стаття

В.А.Огородніков,

М.В. Бабак,

М.І. Побережний

Вісник ВПІ. - № 1. 2003. - С. 64-67.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2002 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Определение скорости движения транспортных средств в момент столкновения с учетом их повреждений

0,4

стаття

Огородніков В.А.

Киселев В.Б.

Вибрации в технике и технологиях №3/24/ 2002. Всеукраїнсъкий наук.- техн. журнал

с.65-69

2

Оценка скорости транспортных средств при их столкновении по энергетическим потерям

0,3

стаття

Огородніков В.А.

Киселев В.Б.

Вестник Херсонского государственного технического университета, вып.2/15/ - Херсон, 2002. - 570 с. /с.357-359/

3

Приложение метода определения напряженно-деформированного состояния в пластической области измерением твердости деформированное металла к решению задач технологической механики

0,7

стаття

Огородніков В.А.

Вопросы механики и физики процессов резания и холодного пластического деформирования: Сб.научн. трудов ин-та сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН Украины. Серия: Процессы механической обработки, станки и инструменты. - Киев. 2002.- 541 с. с.359-366.

4

Задачі на принцип детектива у курсі механіки

0,3

тези доповіді

Огородніков В.А.

Федотов В.О.

Збірник матеріалів науково-методичної конференції Проблеми гуманізації і освіти, 21-22 травня, м. Вінниця. С. 123-126.

 

1

2

3

4

5

6

5

Вплив технологічних похибок виготовлення вала на характеристики газових підвісок

0,1

тези доповіді

Савуляк В.В.

Федотов В.О.

Тези студентських доповідей рекомендованих до опублікування оргкомітетом xxxi науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. вінниці та області. Вінниця, 2002. Стор. 71.

6

Вплив поперечної форми вала на точність обертання його осі для підвісок з повздовжніми канавками

0,1

тези доповіді

Красноштан О.М. ,

Федотов В.О.

Тези студентських доповідей рекомендованих до опублікування оргкомітетом xxxi науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. вінниці та області. Вінниця, 2002. Стор. 85.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2001 р.

№ п/п

Назва роботи

Джерело опублікування

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

П.І. та Б. автора, співавторів

1.

Прогнозирование технологического наследия на основе теории деформируемости

Збірник наукових праць Проблеми створення нових машин і технологій м. Краматорськ

0,35

стаття

Огородніков В.А.; Грушко О.В.; Бабак М.В.; Сивак Р.І.;

2.

Развитие теории деформируемости и ее приложение к современным технологиям обработки давлением

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.;

3.

Формирование качества крутоизогнутых трубчатых изделий в процессе их технологической обработки методом холодного пластического деформирования

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Грушко О.В.;

4.

Меха ника деформирования клеммы прерывателя-распределителя

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Бабак М.В.;

5.

Использование кубических сплайн-функций при исследовании гидростатических опор

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Побережный М.И.;

6.

Методы упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием цилиндров блоков автомобилей

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,05

тези доповіді

Мазуренко А.Л.;

7.

Визначення компонент тензора напружень з урахуванням ефектів запізнення

Збірник наукових праць Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії та машинобудуванні м. Кременчук

0,2

стаття

Сивак І.О.; Бабак М.В.; Сивак Р.І.; Лебедєва Г.О.

8.

Математичне моделювання механізмів сільськогосподарських машин

журнал Вибрации в технике и технологиях м. Вінниця

0,15

стаття

Середа Л.П.; Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.

9.

Математичне моделювання морфометричних змін просторової будови жовчного дерева під впливом біліодинаміки

журнал Вісник морфології м. Вінниця

0,2

стаття

Богачук С.Г.; Півторак В.І.; Ольхомяк О.О.; Костюк Г.Я.; Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.

10.

Методологічні передумови створення підручника з теоретичної механіки

Збірник матеріалів конференції Проблеми підручника для вищої школи м. Вінниця

0,2

стаття

Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.; Федотов В.О.

11.

Применение нечетких баз знаний в задачах технического диагностирования.

Людина і космос Дніпропетровськ, 2001 .

0,05

тези доповіді

Панкевич О.Д.

12.

Розпізнавання образів на основі нечіткої логіки в задачах технічного діагностування

Оптико-електроні інформаційно-енергетичні технологї. Вінниця:2001

0,05

тези доповіді

Панкевич О.Д.

13.

Оцінка можливості дефектів фундаментів та основи при діагностуванні тріщин будівельних конструкцій.

Будівельні конструкції . 2001. Випуск 53. Кн.2.

0,3

стаття

Панкевич О.Д.; Штовба Д.П.

14.

Автоматизация принятия решений при определении причин трещин кирпичных конструкций

Будівельні конструкції. 2001. Випуск 54.

0,4

стаття

Панкевич О.Д.; Маевская И.В

15.

Навчання нечіткої моделі діагностування тріщин цегляних конструкцій за допомогою генетичного алгоритму

Вісник ВПІ -2001. -№4.

0,3

стаття

Панкевич О.Д.